۰۴
شهر

طبقه بندی بازدیدکنندگان نمایشگاه های تجاری

[ad_1] طبقه بندی بازدیدکنندگان نمایشگاه های تجاری: با توجه به اینکه مدیران غرفه با گروه های مختلف بازدیدکنندگان در تعامل خواهند بود ،  شناخت و دسته بندی این گروه...

ادامه مطلب