شماره تماس: 021-88404293 ایمیل:Info@skees.ir

طراحی و اجرای دکوراسیون

طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی فضای تجاری، مسکونی و اداری در مجموعه توسط یک تیم کامل انجام میپذیرد، بنابراین امکان خطا از طرح ارایه شده به حداقل میرسد.

طراحی و اجرای دکوراسیون توسط اسکیس