شماره تماس: 021-88404293 ایمیل:Info@skees.ir

کف کاذب شیشه و نور

ظاهر بسیار شکیل، امکان استفاده از انواع نور و امکان انتقال انواع لوله، کابل، سیم، امکان تنوع رنگ و دسترسی فوق العاده راحت به این تاسیسات در این سازه لحاظ شده است.

غرفه سازی کف کاذب شیشه و نور توسط اسکیس