شماره تماس: 021-88404293 ایمیل:Info@skees.ir

غرفه های پرتابل

این مجموعه اقدام به تولید این نوع از غرفه ها  با قابلیت نصب فوری نموده، این سازه دراجزاء متفاوت و قابل حمل ساخته میشود و به دفعات قابل استفاده است.

غرفه های پرتابل اجرا شده توسط اسکیس