شماره تماس: 021-88404293 ایمیل:Info@skees.ir

سالن های فوق سبک

این سازه در شرایط مختلف جوی و بادهای شدید پایدار بوده و دارای اسکلت اصلی از پروفیل آهن و پلی کربنات دو جداره و عایق حرارتی و صوتی میباشد.

سالن های فوق سبک اجرا شده توسط اسکیس