غرفه سازی گروه شرکتهای درنا توسط اسکیس

گروه شرکتهای درنا ( ١١٠ متر مربع)

نمایشگاه بین المللی دام و طیور
سفارش دهنده: جناب آقای شاهمرادی
حدود هزینه به روز ٢٧ تا ٣٠ میلیون تومان