غرفه سازی مزرعه بوقلمون شایلو توسط اسکیس

مزرعه بوقلمون شایلو ( ٣۶ متر مربع)

نمایشگاه بین المللی دام و طیور
سفارش دهنده: جناب آقای شاهسون
حدود هزینه به روز ١١ تا ١٣ میلیون تومان