نمونه غرفه های فضای باز پرتابل شرکت اسکیس

غرفه های فضای باز پرتابل

نصب و فیکس شده
دارای سیستم برق و روشنایی
بخش نما دارای دیواره و درب از شیشه سکوریت
به سفارش یک نهاد نظامی