غرفه سازی شرکت زیمنس توسط اسکیس

شرکت زیمنس (١٨ متر مربع)

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران
سفارش دهنده: سرکار خانم نظری
حدود هزینه به روز ٧ تا ٨ میلیون تومان