غرفه نمایشگاهی شرکت ام دی اف توسط اسکیس

شرکت ام دی اف (١٢ متر مربع)

سالن هتل المپیک
سفارش دهنده: آقای مهندس ریاضی
حدود هزینه به روز ٧ تا ٨.۵ میلیون تومان