۳۱
مرد

غرفه سازی موفق (قسمت اول- بازدید از نمایشگاه ها)

غرفه سازی موفق (قسمت اول- بازدید از نمایشگاه ها)

اگر غرفه سازی دارید، گشتی در دنیای واقعی شما را به مقصد نزدیکتر میکند! به نمایشگاه بروید، بازدید شما شب قبل از افتتاح به شما دید وسیع و جالبی میدهد، مطمئنا با غرفه هایی رو به رو تکمیل و غرفه هایی کامل شده مواجه میشود، در جریان باشید که غرفه سازی موفق است که سریعتر کار خود را تکمیل کرده و تحویل میدهد این نوع غرفه سازی بسیار قابل اتکا تر از سایرین است و ارزش مقداری هزینه بیشتر را خواهد داشت.
از سازه های نمایشگاهی و غرفه های جذابتر به نظر میاید عکس تهیه کنید، از این غرفه ها در دوره نمایشگاهی نیز بازدید کنید تا مقایسه ای از نظر عملکرد هم داشته باشید، در ایام نمایشگاه معلوم میشود که آیا این غرفه زیبا، کارآمد نیز هست یا خیر.
چرخه حرکت غرفه داران و جایگزاری صحیح محل های پذیرایی و انبار از نکات حائز اهمیت است، یک طراح خوب، نه تنها به زیبایی طرح خود بها میدهد بلکه کارایی آن را نیز مورد بررسی قرار خواهد داد و قطعا قبل از شروع به طراحی، محل برگزاری نمایشگاه و موقعیت غرفه در سالن را در نظر میگیرد.

غرفه سازی موفق

غرفه سازی نمایشگاهی

اگر همه موارد به نظرتان خوب آمد، جویا شوید که طرح توسط کدام شرکت ارایه و با چه هزینه ای اجرا شده است؟ آیا با کار شما تناسب نسبی دارد؟ و نهایتا از نظر ابعاد با غرفه شما همخوانی دارد یا باید تغییر ماهیتی در آن صورت بگیرد؟
همواره در نظر داشته باشید که برای غرفه سازی که غرفه های خوب میسازد و رزومه قوی تری دارد، معمولا توانایی طراحی غرفه خوب و اجرای موفق برای کلیه اصناف را خواهد داشت.

غرفه سازی موفق

غرفه سازی نمایشگاهی